Hoe wordt een natuurramp een erkende ramp? 

Nadat een ramp zich heeft voorgedaan, worden de gegevens over de schade verzameld door het gemeentebestuur en overgemaakt aan de provinciegouverneur. Op zijn beurt vraagt de provinciegouverneur om erkenning van de ramp aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

De Minister van Binnenlandse zaken laat het uitzonderlijk karakter (natuurkundig en financieel) van de ramp onderzoeken. Is het natuurfenomeen niet uitzonderlijk, dan wordt de ramp niet erkend. Indien wel, valt de beslissing tot erkenning op de Ministerraad en wordt dit besluit ondertekend door de Koning.

Na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad is de ramp officieel erkend.

Een schematische voorstelling van deze procedure tot erkenning van een natuurramp vindt u onderaan deze pagina.

Erkende rampen waarvoor u momenteel een schadedossier kan indienen 

Naar aanleiding van de publicatie van de Koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2015, worden

  1. de windhoos en de rukwinden van 27 en 28 juli 2013 erkend voor de Vlaams-Brabantse gemeente Bierbeek;
  2. de overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013 erkend voor de Vlaams-Brabantse gemeenten Leuven, Opwijk en Roosdaal;
  3. de hagel van 7, 8, 9 juni 2014 erkend voor het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant;
  4. de overvloedige regenval van 7, 8, 9 juni 2014 erkend voor de Vlaams-Brabantse gemeenten Gooik, Lennik, Overijse en Wemmel.

De aanvragen moeten in tweevoud ingediend worden op het provinciaal gouvernement van Vlaams-Brabant, Dienst Civiele Veiligheid, Provincieplein 1, 3010 Leuven en dit uiterlijk op 30 september 2015.